σαβοί

Α
επιφών. κραυγή τών Σαβών, δηλ. τών λάτρεων τού Σαβαζίου, η οποία ακουγόταν κατά την εορτή του (««εὐοῑ σαβοῑ», Δημοσθ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαβ-άζω (Ι) «συμμετέχω στην εορτή τού Σαβαζίου ή τού Βάκχου» (πρβλ. επιφών. εὐοῖ)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαβοῖ — cry of the indeclform (exclam) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαβοί — Σαβός persons dedicated to the service of Sabazius masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Сабаций — (Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος) главное фригийское божество, некоторыми чертами своего значения и культа сближающееся с божествами греческими, Зевсом и Дионисом, через посредство фракиян влиявшее на культы этих… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Сабазий — Рука Сабазия Сабазий (др. греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος …   Википедия

  • Сабасий — Сабазий (др. греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος) главное фригийское божество [1], согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов, ибо передал таинства Диониса [2] Греки называли его «Древний Дионис». Сын …   Википедия

  • Сабаций — Сабазий (др. греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος) главное фригийское божество [1], согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов, ибо передал таинства Диониса [2] Греки называли его «Древний Дионис». Сын …   Википедия

  • Шавазий — Сабазий (др. греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος) главное фригийское божество [1], согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов, ибо передал таинства Диониса [2] Греки называли его «Древний Дионис». Сын …   Википедия

  • DIONYSIA — I. DIONYSIA martyrio apud Alexandriam sub Decio coronata, A. C. 251. II. DIONYSIA matrona Christiana, persecutione Hunerici Vandalorum Regis una cum filio Maiorico, ad necem quaesita, hunc ad mortem raptum sic consolata est, Memento Fili, te… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EUHYUS five EUJUS — unum ex Bacchicognominibus a Iove illi inditum, eo in bello, quod Gigantes cum diis gefferunt. Fabulantur enim poetae, ceteris diis perterritis, Libenum Pattem se in Leonem convertisse, unumqueex gigantibus intersecisse, et ob rem tam strenue… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SABAS — unus ex Palmyrenorum Ducibus, memoratus Trebell. Pollioni, in Claudio. c. 11. Sed dum haec a Divo Claudio aguntur, Palmyreni Ducibus Saba et Timogene contra Aegptios bellum sumunt atque ab his Aegyptiâ pervicaciâ et indefessa pugnandi… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.